Rüzgar Enerji

Rüzgar türbinleri yardımıyla kendi enerjisini üretmek isteyen müşterilerine hizmet vermektedir

 • Ön ve Detaylı Fizibilitelerin Hazırlanması:
  Kurulacak kapasitenin belirlenmesi ve bu kapsamda ön fizibilitelerin hazırlanması, akabinde saha çalışmaları neticesinde kurulacak türbinin belirlenmesi ve detaylı fizibilitelerin yapılması,
 • Proje Başvurusuna Yönelik Gerekli Evrakların Hazırlanması:
  ÇED Kapsamı Dışı belgesi de dahil olmak üzere tüm gerekli evrakların müşteri adına toplanması,
 • İlgili Kuruma Başvurunun Yapılması:
  Mevzuat gereği bölgedeki dağıtım şirketine, iletimden bağlıysa TEİAŞ’a ya da dağıtım lisansı olan bir OSB içerisindeyse OSB Müdürlüğüne toplanan evraklarla başvuru yapılması,
 • Teknik Etkileşim Analizi (TEA) Raporunun Alınması:
  TÜBİTAK RAPSİM’e Teknik Etkileşim Analizi için başvuru yapılması ve onaylı raporun alınması
 • Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunun Alınması:
  EDAŞ/TEİAŞ/OSB’nin ön ve teknik incelemelerinin ve TEA raporunun alınmasının ardından Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunun alınması,
 • Bankalar için Finansal Rapor ve Sunumların Hazırlanması:
  Proje finansmanı sağlanabilmesi adına Bankalar için finansal rapor ve sunumların hazırlanması, gerekli görüldüğü takdirde Bankalarla finansman görüşmelerine katılım,
 • TEDAŞ Elektrik Projesinin Hazırlanması:
  Üretim Tesisi Elektrik Projesinin yaptırılması, TEDAŞ’a sunulması, TEDAŞ birimlerinin revizyon taleplerinin gerçekleştirilmesi, onay sürecinin projeyi yapan firma ile takip edilmesi,
 • EDAŞ/TEİAŞ/OSB ile Bağlantı Anlaşmasının Yapılması: 
  Elektrik projesinin ilgili kurumlar tarafından onayının ve gerekli diğer evrakların hazırlanmasının ardından EDAŞ/TEİAŞ/OSB ile bağlantı anlaşmasının imzalanması,
 • Kurulum için İhale Şartnamesinin Hazırlanması, İhalenin Yönetilmesi, Yüklenicinin Seçimi:
  RES tesisinin kurulumunu yapacak en uygun yüklenici firmanın tespit edilmesi için ihale dosyalarının hazırlanması, ihale sürecinin yönetilmesi, kazanan firmanın belirlenmesi,
 • Tesis Kurulumu Süresince Süpervizörlük:
  RES tesisinin başlama/kurulma sürecinin yönetilmesi, sahada bulunarak kurulumun hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, haftalık raporlar düzenlenmesi, yüklenici ile işveren arasındaki koordinasyonun sağlanması,
 • Geçici Kabul ve EDAŞ/OSB ile Sistem Kullanım Anlaşmasının Yapılması:
  Kurulum tamamlandıktan sonra TEDAŞ ekiplerince geçici kabulün yaptırılmasının sağlanması, kabul heyetinin saha seyahatlerinin organizasyonu ve akabinde EDAŞ/TEİAŞ/OSB ile sistem kullanım anlaşmasının imzalanması,
 • Sigorta Anlaşmalarının Yapılması:
  İleride yaşanabilecek muhtemel zararlardan korunmak amacıyla RES tesisinin optimum koşullarla sigortalanmasının sağlanması adına firmalardan tekliflerin alınması, anlaşmaların yapılması,
 • Bakım/Onarım Anlaşmalarının Yapılması:
  RES tesisinin sorunsuz ve en doğru şekilde çalışmasını sağlamak adına, bakım, onarım ve izleme hizmetleri için ilgili firmalardan tekliflerin alınması, anlaşmaların yapılması
Call Now Button