Proje Geliştirme Saha Güneş Enerji

Güneş  Enerjisi yardımıyla kendi enerjisini üretmek isteyen müşterilerine hizmet vermektedir.

Arazi GES Süreçleri kapsamında müşterilerinin yatırımlarını gerçekleştirmeleri için gerekli tüm başvuru, izin, imar ve ruhsat sürecini onlar adına yönetmektedir. Bu süreç aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır.

 • Proje Sahalarının ve Tüketim Noktalarının Bulunması:
  Lisanssız güneş enerjisi yatırımlarının yapılması amacıyla bu iş için uygun arazilerin ve tüketim noktalarının bulunması,
 • Proje Başvurusuna Yönelik Gerekli Evrakların Hazırlanması:
  Proje başvurusu yapabilmek için alınması gereken en önemli belgelerden biri olan ve sahanın belli derecede tarıma elverişli olmadığını gösteren Tarım Marjinal Belgesi ile ÇED Kapsam Dışı olduğunu gösteren belge başta olmak üzere gerekli evrakların hazırlanması,
 • Başvurunun Yapılması ve Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunun Alınması:
  Elektrik Dağıtım Şirketlerine (EDAŞ) başvuru yapılması, ön ve teknik değerlendirme sonucu Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubunun EDAŞ’tan alınması,
 • Bankalar için Finansal Rapor ve Sunumların Hazırlanması:
  Proje finansmanı sağlanabilmesi adına Bankalar için finansal rapor ve sunumların hazırlanması, gerekli görüldüğü takdirde Bankalarla finansman görüşmelerine katılım,
 • Belediyelerdeki Tüm Mevzi ve Uygulama İmar İzinlerinin Alınması:
  Kurulum öncesi yapılması gereken işlerden biri olan İl Belediyesi nezdinde yürütülecek 1/5.000 mevzii imar ile İlçe Belediyesi nezdinde yürütülecek 1/1.000 uygulama imar süreçlerinin yönetilmesi, tüm kurum görüşlerinin alınması, belediye meclisi izin süreci ile askı sürecinin takibi
 • TEDAŞ Elektrik Projesinin Hazırlanması:
  Üretim tesisi elektrik projesinin yaptırılması, inşaat statik raporu ile birlikte Ankara TEDAŞ’a sunulması, TEDAŞ birimlerinin revizyon taleplerinin gerçekleştirilmesi, onay sürecinin projeyi yapan firma ile takip edilmesi,
 • EDAŞ ile Bağlantı Anlaşmasının Yapılması:
  Elektrik projesinin onayının ve imar sürecinin tamamlanmasının ardından EDAŞ ile bağlantı anlaşmasının imzalanması,
 • Kurulum için İhale Şartnamesinin Hazırlanması, İhalenin Yönetilmesi, Yüklenicinin Seçimi:
  GES tesisinin kurulumunu yapacak en uygun yüklenici firmanın (EPC firmaları) tespit edilmesi için ihale dosyalarının hazırlanması, ihale sürecinin yönetilmesi, kazanan firmanın belirlenmesi,
 • Tesis Kurulumu Süresince Süpervizörlük:
  GES tesisinin başlama/kurulma sürecinin yönetilmesi, sahada bulunarak kurulumun hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, haftalık raporlar düzenlenmesi, yüklenici ile işveren arasındaki koordinasyonun sağlanması,
 • Geçici Kabul ve EDAŞ ile Sistem Kullanım Anlaşmasının Yapılması:
  Kurulum tamamlandıktan sonra TEDAŞ ekiplerince geçici kabulün yapılmasının sağlanması, kabul heyetinin saha seyahatlerinin organizasyonu ve akabinde EDAŞ ile sistem kullanım anlaşmasının imzalanma süreci,
 • Sigorta Anlaşmalarının Yapılması:
  İleride yaşanabilecek muhtemel zararlardan korunmak amacıyla GES tesisinin optimum koşullarla sigortalanmasının sağlanması adına firmalardan tekliflerin alınması,
 • Bakım/Onarım Anlaşmalarının Yapılması:
  GES tesisinin sorunsuz ve en doğru şekilde çalışmasını sağlamak adına, bakım, onarım ve izleme hizmetleri için ilgili firmalardan tekliflerin alınması, anlaşmaların yapılması,
 • Enerji Nakil Hatları ve Geçiş Güzergah İzinlerinin Alınması:
  Tesiste üretilen enerjinin şebeke beslemesi için gereken elektrik hatlarının geçiş güzergahlarının ayarlanması, arazi sahipleri ile görüşmelerin yapılması, gereken izinlerin alınması,
 • Yapı Ruhsat, Yapı Kullanım ve Çalışma Ruhsatı İzinlerinin Yapılması:
  Kurulum ve imar aşamalarının tamamlanmasının ardından, mimari proje yapılarak “yapı ruhsatının”, SGK işlemleri yapılarak “yapı kullanım izninin” ve tüm kurum görüşleri alınarak “çalışma ruhsatının” ilgili Belediye veya Belediye kurumlarından alınması
Call Now Button