İşveren Mühendisliği

Yenilenebilir enerji projelerinin yapımı esnasında yatırımcılara teknik danışmanlık ve İşveren Mühendisliği hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler kapsamında,

Tasarım Seçimi ve Verim Analizi

Çatının veya arazinin yapısı üzerinden yerleşimlerin Avrupa Standartlarına göre yapılması.

Finansal Fizibilite Çalışması

EPC firmalarından alınan teklifler maliyet analizine dahil edilir ve proje özelinde bir finansal fizibilite modeli yapılması.

İhale Şartnamelerinin hazırlanması

Yüklenici firma seçimine dair yapılacak olan ihale için teknik ve idari şartnamelerin hazırlanması ve aday yükleniciler tarafından sunulan tekliflerin değerlendirilmesi yapılır.

Santral imalatında kullanılan panel, pano, konstrüksiyon vb. ana ürünlerin sahaya sevk edilmeden önce, üretim aşamasında ve saha tesliminde denetimleri yapılır.

Yüklenici Seçim Sürecinde Teknik Danışmak

Proje ve teknik şartnamelere göre EPC seçimi süreçlerinde yatırımcıya teknik  danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

 • Dağıtım kuruluşu başvuruları
 • Elektrik projelerinin hazırlanması
 • Statik projelerin hazırlanması
 • Bağlantı anlaşmaları
 • Geçici Kabul
 • Sistem Kullanım anlaşması
 • Güneş enerjisi santrali kurulumuna uygun arazi tespiti
 • Yatırımcının mevcut arazisinin ya da çatısının analizi
 • Elektrik tüketiminin ve elektrik faturalarının analizi
 • Taslak projelerin hazırlanması
 • Yaklaşık maliyet tespiti
 • Fizibilite analizi
 • Saha inceleme
 • Sistem tasarım
 • Gölgeleme Analizi
 • Simulasyon Çalışmaları
 • Mühendislik Hesaplamaları
Call Now Button